Liên hệ với chúng tôi

Khách hàng vui lòng xem thông tin liên hệ dưới đây

  • Address Khu CN Yên Mỹ II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
  • Phone 093 693 7722
  • Email bionexmedical.gmp@gmail.com

    Liên hệ nhanh